صندوق فروشگاهی

صندوق مکانیزه فروشگاهی

 

مودیان ملزم به استفاده از سیستم نرم افزار فروشگاهی مطابق با نمونه اعلام شده مورد تایید اداره دارایی و سازمان مالیات کشور ،موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و ماده ۱۹ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی می توانند علاوه بر نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری محک در این راستا ،از امکانات استثنایی شرکت محک در جهت مدیریت مالی خود استفاده نمایند.

 

بسته ۳۰۲ با قفل دیجیتال و یک ماه پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر
بسته ۳۰۲ با قفل سخت افزاری و یک سال پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر
بسته ۳۰۳ با قفل سخت افزاری و یک سال پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر