صندوق فروشگاهی

صندوق مکانیزه فروشگاهی

 

مودیان ملزم به استفاده از سیستم نرم افزار فروشگاهی مطابق با نمونه اعلام شده مورد تایید اداره دارایی و سازمان مالیات کشور ،موضوع ماده 169 قانون مالیات مستقیم و ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی می توانند علاوه بر نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری محک در این راستا ،از امکانات استثنایی شرکت محک در جهت مدیریت مالی خود استفاده نمایند.

 

بسته 302 با قفل دیجیتال و یک ماه پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر
بسته 302 با قفل سخت افزاری و یک سال پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر
بسته 303 با قفل سخت افزاری و یک سال پشتیبانی
مناسب برای صنف شما
سفارش و خرید   اطلاعات بیشتر