اخبار شرکت نرم افزار حسابداری محک

مصاحبه با اتحادیه ها و مشتریان نرم افزار حسابداری محک در جشن ده سالگی

  مصاحبه با آقای مهندس اکبری رئیس اتحادیه موبایل مصاحبه با جناب آقای اکبری ، ریاست اتحادیه صنف تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در جشن ده سالگی شرکت محک      مصاحبه با آقای مهندس هاشمی رئیس اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مصاحبه با جناب آقای هاشمی، نایب رئیس اتحادیه رایانه و ماشین های اداری…