جشن دوازده سالگی محک دوازده سال همراهی ، دوازده سال با محک با خرید هر کدام ازمحصولات وخدمات زیر از هدایای ویژه آن بهرمند شوید. سری عمومی و تجاری بسته های نرم افزاری حسابداری محک تمدید پشتیبانی نرم افزار حسابداری محک تمدید پشتیبانی افزونه نرم افزار حسابداری محک ارتقاء و خرید افزونه جشن 12 سالگی نرم افزار حسابداری محک خرید = هدیه خرید = تخفیف خرید = هدیه