هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایرانکام مشهد برگزار شد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایرانکام (کامپیوتر و ماشین‌های اداری) مشهد با حضور شرکت نرم افزار حسابداری محک از در تاریخ ۳ الی ۷ مهر ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. در این نمایشگاه غرفه شرکت نرم افزار حسابداری محک با طراحی خلاقانه و زیبا به عنوان غرفه نمونه برگزیده شده است.