آیا ارزهای دیجیتال آینده پول هستند؟

نرم افزار حسابداری برای فروشگاه پوشاک

ایرانیان از ۱۰ هزار سال پیش دارای تمدن بوده اند. از این رو ریشه ی بسیاری از دستاوردهای بشر را در این تمدن می توان یافت. برای مثال نخستین ابزار ریسندگی و بافندگی در ایران به ۷ هزار سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد. از این رو این یافته ها صنعت پوشاک و…