حال خوب فقط با ده دقیقه تمرکز (فیلم های آموزشی TED)

حال خوب فقط با ده دقیقه تمرکز (فیلم های آموزشی TED)

زمان مطالعه این مقاله: 2 دقیقه آخرین باری که ده دقیقه هیچ کاری نکردید کی بود؟ نه پیامکی، نه صحبت کردن و نه حتی فکر کردن؟ سخنران این تد ، متخصص مرکز تمرکز قدرت تغییر دهنده این عمل توضیح می دهد: روزی ده دقیقه تمرکز ، حال و هوای ذهن را به سادگی دگرگون می کند. در دنیای شلوغ و پرهیاهوی…