چگونه به سوی خلاقیت جمعی پیش برویم؟ (فیلم های آموزشی TED)

چگونه به سوی خلاقیت جمعی پیش برویم؟ (فیلم های آموزشی TED)

زمان مطالعه این مقاله: 2 دقیقه   سخنران : لیندا هیل (Linda hill) اقتصاددان آمریکایی ،استاد مدیریت بازرگانی در مدرسه بازرگانی هاروارد ، استاد مدیریت امور مالی دانشکده تجارت هاروارد. موضوع سخنرانی در دنیای رقابتی امروز ممکن است شما هم به این فکر افتاده باشید که خلاقیت و نوآوری را در سازمان خود افزایش دهید تا مشتری های خود را حفظ…