جریان نقدی

جریان نقدی چیست؟

زمان مطالعه این مقاله: 6 دقیقه در علم اقتصاد جریان نقدی (Cash flow) اصطلاحی است که به گردش نقدینگی و یا به عبارتی دیگر به ورود و خروج آن در انواع کسب و کارهای گوناگون و یا پروژه های مختلف اقتصادی اشاره دارد و غالبا نیز دوره ی محاسبه کردن این جریان نقدینگی به یک طول مدت زمانی محدود اختصاص داده…