مصاحبه با مشتریان نرم افزار حسابداری محک + تالار و رستوران

آقای سلطانی که درصنف تالار ورستوران فعالیت می نمایند

اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

آقای سلطانیتالارورستوران

مصاحبه با مشتریان محک،شرکت والاپردازش

در این ویدیو به مناسبت دهمین سال تاسیس شرکت محک با یکی از مشتریان نرم افزار حسابداریاین مجموعه مصاحبه ای صورت گرفته است. جناب آقای غلامی، مدیرعامل محترم شرکت والا پردازش در این ویدئو از خدمات خوب شرکت محک و راحتی و سادگی کار با نرم افزار حسابداری محک صحبت کرده اند.

بیشتر بخوانید

آقای مهندس غلامیشرکت والاپردازش

مصاحبه با آقای مهندس پورملایی رئیس اتحادیه کفش مشهد

در این ویدئو به مناسب دهمین سال تاسیس شرکت نرم افزار حسابداری محک با جناب آقای پورملایی رئیس اتحادیه صنف کفش مشهد صورت گرفته است. سه کلمه ای که ایشان در توصیف نرم افزار محک بکار بردند عبارت بود از: آرام، بدون عیب و باکیفیت. به نظر ایشان نرم افزار محک تمام نیازهای حسابداری اعضای صنف کفش را پاسخگو است.

  بیشتر بخوانید

آقای مهندس پورملاییرئیس اتحادیه کفش مشهد

مصاحبه با آقای مهندس هاشمی نائب رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی

در این ویدئو به مناسب دهمین سال تاسیس شرکت نرم افزار حسابداری محک با جناب آقای هاشمی نایب رئیس اتحادیه نصر خراسان رضوی صورت گرفته است و ایشان از پشتیبانی خوب شرکت محک صحبت کرده و این عامل را یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت محک دانسته اند

  بیشتر بخوانید

آقای مهندس هاشمینائيب رئيس اتحادیه رایانه و ماشین های اداری

مصاحبه با آقای مهندس اکبری رئیس اتحادیه موبایل

ریاست اتحادیه صنف تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد در جشن ده سالگی نرم افزار حسابداری محک بیشتر بخوانید

مهندس اکبریرئیس اتحادیه موبایل

فیلم مصاحبه با جناب آقای عباس زاده که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف فروش فرش فعالیت می نمایند.

بیشتر بخوانید

مصاحبه با مشتریان گروه نرم افزاری محک
آقای عباس زادهفروش فرش