حواله حساب در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [1 :میانگین 1 :مجموع]حواله حساب راهی ساده جهت بدهکار یا بستانکار نمودن حساب‌های اشخاص، بانک ، صندوق ، هزینه و درآمد است. متون آموزشی حواله حساب ها این لیست تمامی حواله‌حساب‌های ثبت شده را به کاربر نمایش می‌دهد که حاوی اطلاعاتی چون کد ، مرکز هزینه، تاریخ، دریافت‌کننده (بدهکار…

بیشتر بخوانید