عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک

عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [6 :میانگین 4.2 :مجموع]  متون تکمیلی عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک از این عملیات برای ثبت کلیه دریافت های نقدی اعم از وجه نقدی و یا کارت خوان، چک دریافتی و حواله های واریزی به بانک خودمان استفاده می شود. برای دسترسی به عملیات دریافت سه راه…

بیشتر بخوانید
فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک

فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [6 :میانگین 3.8 :مجموع]فیلم آموزشی فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای ثبت فاکتور کالاهای فروشندهی شده و خدماتی شما از دیگران می گیرید استفاده می شود . با ثبت فاکتور خرید نرم افزار به صورت…

بیشتر بخوانید
فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [9 :میانگین 4.4 :مجموع]فیلم آموزش فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک در این بخش از نرم افزار می توانید برای صدور فاکتور فروش برای کالاها فروخته شده و دستمزد خدمات ارائه شده به مشتریان استفاده نمایید .…

بیشتر بخوانید
عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک

عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [7 :میانگین 2.7 :مجموع]فیلم آموزش عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک       متن آموزش عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک از این عملیات برای ثبت کلیه پرداخت ها اعم از وجه نقد ، خرج چک دریافتی ، صدور چک پرداختی و ثبت حواله ها از…

بیشتر بخوانید
آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [6 :میانگین 3.2 :مجموع]  متون کامل آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت کلیه چک های دریافتی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های دریافتی ثبت شده در نرم افزار را وصول کنید ، برگشت بزنید ،…

بیشتر بخوانید
چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [3 :میانگین 4.7 :مجموع]فیلم آموزش چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت چک های پرداختی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های پرداختی را پاس، برگشت…

بیشتر بخوانید