عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک

عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [4 :میانگین 4 :مجموع]  متون تکمیلی عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک از این عملیات برای ثبت کلیه دریافت های نقدی اعم از وجه نقدی و یا کارت خوان، چک دریافتی و حواله های واریزی به بانک خودمان استفاده می شود. برای دسترسی به عملیات دریافت سه راه…

فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک

فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [4 :میانگین 4.8 :مجموع]فیلم آموزشی فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای ثبت فاکتور کالاهای فروشندهی شده و خدماتی شما از دیگران می گیرید استفاده می شود . با ثبت فاکتور خرید نرم افزار به صورت…