0
0
0
0

خیر ، برای استفاده از سخت افزار کالرآیدی باید حتما خط تلفن به صورت مستقیم به کالرآیدی وصل شود و اگر خط تلفنی که داخل سخت افزاری رابط مثلا سانترال رفته را وارد کالرآیدی کنیم ، کالرآیدی کار نمی کند .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید