0
0
0
0

برچسب گذاری نوعی دسته بندی است که با زدن برچسب به اشخاص و کالاها آنها را دسته بندی میکنید و در گزارشات م ینوانید براساس برچسبی که به شخص یا کالا زده اید آنرا جستجو کنید .
برای این کار در قسمت اطلاعات پایه برچسب گذاری ، ابتدا بایستی برچسب ها را تعریف کرد. به عنوان مثال اگر خواسته باشید مشتریانمان را دسته بندی کنید به عنوان مثال مشتریان خوش حساب ، مشتریان شهرستانی و… از امکان برچسب گذاری استفاده کنید که در سربرگ تکمیلی اشخاص و کا لاها می توان تعریف کرد ( در قسمت اشخاص و کالاها. )

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید