0
0
0
0

هنگام ایجاد هر کد حساب تفصیلی در کدینگ  نرم افزار حسابداری محک،یک کد تفضیلی یکتا به آن حساب تفضیلی داده میشود که در کل نرم افزار حسابداری محک این کد فقط معرف و شناسه ی این حساب میباشد .

کد یکتا زمانی استفاده می شود که شما حساب کلی را در هنگام تعریف بعد از مشخص کردن معین آن برای قسمت تفضیلی استفاده از کد تفضیلی یکتا را انتخاب کنید با این کار در هنگام زدن سند حسابداری بعد از انتخاب حساب کل و معین تعریف کرده تمام حساب های تفضیلی تعریف شده درکدینگ را به شما نمایش می دهد و شما می توانید کد یکتای مورد نظر را انتخاب کنید .

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید