0
0
0
0

اگر زیر بسته ی دارایی ثابت نداشته باشیم می توانید با استفاده از سند حسابداری دارایی را ثابت کنید .

برای این کار می توانید در کد های حسابداری در حساب کل دارایی ثابت معین گروه دارایی های مورد نظرتون را ایجاد کنید و در سطح تفضیلی عنوان دارایی ها را تعریف کنید.

سپس وارد منوی عملیات حسابداری شوید و با استفاده از سند حسابداری جدید دارایی که جدید خریداری کرده اید را ثبت نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید