0
0
0
0

دسته بندی جهت جداسازی یا گروه بندی اشخاص یا کالاها مورد استفاده قرار میگیرد.
برای این کار ابتدا از قسمت اطلاعات پایه دسته بندی ، دسته را ایجاد کنید و آن را برای اشخاص و یا کالاها اختصاص میدهید ،بعد در قسمت اشخاص و یا کالاها کالا یا شخص مورد نظر را ویرایش کنید و از پنجره باز شده سربرگ دسته بندی را انتخاب کنید و این شخص را جزء دسته بندی مورد نظر قرار میدهید

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید