0
0
0
0

از قسمت گزارشات با انتخاب گزینه وقایع کاربران پنجره ای باز میشود که در این پنجره میتوان کلیه کارها و عملیاتی که کلیه کاربران در نرم افزار حسابداری محک انجام میدهند را در این بخش کاملا قابل رو یت و پیگیری میباشد که شامل رد یف هایی از جمله کد ، تاریخ ، ساعت ، نام کاربر ، نام بخش ، عنوان دسترسی ، کد عملیات و موفق/ناموفق میباشد .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید