0
0
0
0

بخشی در نرم افزار حسابداری محک است که گزارش ثبت عملیات جدید، ویرایش، حذف یا سایر عملیات انجام شده توسط هر کاربر در این جدول ثبت میشود .

به این بخش می توانید از سربرگ گزارشات و با انتخاب گزینه وقایع کاربران دسترسی پیدا کنید و گزارشی از کارکرد کاربران را داشته باشیم.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید