0
0
0
0

در سربرگ اطلاعات پایه آ یکن کالا ها را انتخاب کنید . سپس در هنگام ویرایش  و یا تعریف کالای جدید می توانید موجودی یا مانده اول دوره کالای مورد نظرخود را تغییر دهید . توجه کنید اگر درسیستم چند انبار تعریف کنید باشید باید در قسمت ثبت موجودی اول دوره در چند انبار این تغییرات را اعمال کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید