0
0
0
0

از سربرگ عملیات وارد لیست عملیات پرداخت شوید و سند مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه حذف یا F7 را بزنید ؛ اما اگر سند مربوط به عملیات خرید یا قسط باشد باید به عملیات مربوط مراجعه نمایید و از آنجا گزینه حذف سند پرداخت را بزنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید