0
0
0
0

در سربرگ امکانات آیکن چاپ چک را انتخاب کنید و سپس اطلاعات چک را وارد کنید و چاپ چک را کلیک کنید .
در صورتی که دسته چک مورد نظر در لیست چک ها موجود نبود میتوان با باز کردن قسمت نوع دسته چک و انتخاب گزینه جدید دسته چک خود را تعریف کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید