0
0
0
0

ابتدا باید از قسمت چک های پرداختی مشخص نمایید چک در کدام عملیات پرداخت ثبت شده است . سپس در سربرگ عملیات آیکن لیست عملیات پرداخت را انتخاب کنید و سند پرداختی که چک مورد نظر شما در آن است را جستجو کنید . با استفاده از کلید ویرایش سند پرداخت را باز کنید و چک را از داخل آن حذف کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید