0
0
0
0

اگر افزونه دارایی ثابت را ندارید می توانید با استفاده از سند حسابداری دارایی ثابت را ثبت کنید

البته باید در ابتدا دارایی را با استفاده از کد های حسابداری در کدهای تفضیلی تعریف کنید و بعد با استفاده از سند حسابداری دارایی را بدهکار نمایید و شخصی که دارایی را از ایشان خریدید بستانکار کنید .

اگر دارایی مربوط به قبل از شروع دوره مالی است باید دارایی را بدهکار و سرمایه اول دوره یا تراز افتتاحیه را بستانکار نمایید .

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید