0
0
0
0

برای حذف سند اتومات دو روش وجود دارد :
1- در نرم افزار حسابداری محک بعد از ثبت هر عملیات سند اتومات صادر می شود در نتیجه برای حذف یک سند باید عملیات مربوط به آن را حذف کرد.
2- مراجعه به منوی عملیات حسابداری و استفاده از قسمت ثبت گروهی اسناد اتومات . ( برای استفاده از این قسمت به فیلم آموزشی آن مراجعه نمایید )

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید