0
0
0
0

در سربرگ عملیات خاص آیکن حواله انبار را انتخاب کنید و بعد از انتخاب گزینه ی جدید می توانید انبار مبدا و مقصد را مشخص کنید و با مشخص کردن کالا و تعداد آن حواله بین انبار را ثبت نمایید .

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید