0
0
0
0

در سربرگ امکانات آیکن سطوح دسترسی را انتخاب کنید سپس کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و از جدول وسط قسمت هایی که قرار است سطح دسترسی داشته باشند را به قسمت سمت چپ منتقل کنید و مواردی که محدودیت دسترسی دارند را به سمت راست منتقل کنید.

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید