0
0

بهتر است برای ثبت هزینه دستمزد از افزونه حقوق و دستمزد استفاده شود و همچنین پیشنهاد می شود برای پرداخت هزینه ی دستمزد از عملیات پرداخت در منوی عملیات استفاده شود . اما در صورتی که تمایل به ثبت سند حسابداری دارید می توانید از روش زیر براساس اصول حسابداری استفاده نمایید :

ثبت هزینه حقوق :

حساب هزینه ها بدهکار

حسابهای پرداختنی بستانکار

 

برای پرداخت هزینه حقوق در صورتی که نقد باشد :

حساب های پرداختنی بدهکار

صندوق بستانکار

 

برای پرداخت هزینه حقوق در صورتی که از بانک باشد :

حساب های پرداختنی بدهکار

بانک بستانکار

 

برای پرداخت هزینه حقوق در صورتی که به صورت اسناد پرداختنی باشد :

حساب های پرداختنی بدهکار

اسناد پرداختنی بستانکار

 • میهمان پرسیده شده 8 ماه قبل
 • آخرین ویرایش 3 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
7k مشاهده
امتیاز 0، مفید
3k مشاهده
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
2k مشاهده
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
2k مشاهده
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
2k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
 • LordMMB پرسیده شده 3 سال قبل
 • آخرین فعالیت 3 سال قبل
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
امتیاز 0، مفید
1k مشاهده
نمایش 1 - 20 از 203 نتیجه