امتیاز 0، مفید
0 نظر
12 مشاهده
برای این مورد ۲ روش وجود دارد : روش اول : استفاده از فیش حقوقی و زدن تعداد روز کارکرد در فیش به ص...
نمایش 1 نتیجه