در شهرستان ، شهر و يا منطقه صادر خواهد شد . نماينده انحصاري در قالب اهداف تعيين شده دفتر مرکزي موظف به فروش و بازاريابي و ارايه خدمات به مشتريان در منطقه مشخص شده مي باشد . توسعه شبکه فروش در منطقه با هماهنگي دفتر مرکزي نيز از وظايف اين سطح نمايندگي مي باشد . جهت کسب اطلاعات بيشتر از شرايط احراز با دفتر فروش مرکزي نرم افزار حسابداري محک در تماس باشيد .

هیچ موردی پیدا نشد

به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.