سمینار افزایش فروش

شما می توانید از طریق یکی از راه های زیر سمینار افزایش فروش را به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

نرم افزار حسابداری محک

سمینار آنلاین

شما می توانید با استفاده از این نرم افزار روز سه شنبه ساعت 18 سمینار افزایش فروش را به صورت زنده مشاهده نمایید.

لینک ورود به وبینار: http://webmeeting.mahaksoft.com/mahakted

نرم افزار حسابداری محک

لایو اینستاگرام

شما می توانید سمینار را به صورت زنده دراینستاگرام محک در روز سه شنبه ساعت 18 مشاهده کنید.