آموزش ترفندکاربا نرم افزار

آموزش های کار با نرم افزار محک به صورت فیلم ها،و مشتندات تصویری و متنی در این شبکه هاموجود می باشد.

مقالات آموزشی وکسب و کار
به صورت هفته ای مقالات بسیار مفید در زمینه بازاریابی ،فروش و.. درحوزه کسب و کار در وب سایت و شبکه های اجتماعی قرار میگیرد.

طرح های تشویقی شرکت
اخبار ، اطلاعیه ها و جشنواره های شرکت در شبکه های اجتماعی درج میگردد

مصاحبه با مشتریان،مناسبت ها
امکان تماشای فیلم های مناسبت ها و مصاحبه با مشتریان شرکت در شبکه های اجتماعی مهیا می باشد.

و…

محک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram