محک آکادمی برگزار میکند:

30 درصد
تخفیف

وبینار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و مباحث مالیاتی

مهم ترین سرفصل ها:

  • اندازه گیری پس از شناخت اولیه دارایی ها
  • نحوه برخورد با مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها
  • افزایش سرمایه از محل مازاد
  • مباحث مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد
غلامی محک طعم جدیدی از حسابداری (نرم افزار حسابداری فروشگاهی،نرم افزار حسابداری شرکتی،نرم افزار حسابداری تولیدی)

آقای سعید غلامی

(حسابدار مالی خبره (CFA) و مشاور مالیاتی)

تاریخ و زمان برگزاری: 13 مرداد ماه | ساعت 16 الی 19

محک آکادمی برگزار میکند:

وبینار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و مباحث مالیاتی

مهم ترین سرفصل ها:

  • اندازه گیری پس از شناخت اولیه دارایی ها
  • نحوه برخورد با مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها
  • افزایش سرمایه از محل مازاد
غلامی محک طعم جدیدی از حسابداری (نرم افزار حسابداری فروشگاهی،نرم افزار حسابداری شرکتی،نرم افزار حسابداری تولیدی)

آقای سعید غلامی

(حسابدار مالی خبره (CFA) و مشاور مالیاتی)

تاریخ و زمان برگزاری: 13 مرداد ماه | ساعت 16 الی 19