محک آکادمی برگزار میکند:

چهارمین دوره آموزش کاربردی نرم افزار حسابداری محک(مقدماتی)

مهم ترین سرفصل ها:

  • اندازه گیری پس از شناخت اولیه دارایی ها
  • نحوه برخورد با مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها
  • افزایش سرمایه از محل مازاد
مدیر شعبه مشهد

آقای علی حقیقی

(مدیر شعبه مشهد گروه نرم افزاری محک)

تاریخ و زمان برگزاری: 8،6،5و9 شهریور ماه | ساعت 18:30 – 17:00