آموزش تخصصی نرم افزار ویژه ی تولیدی ها

آموزش تخصصی نرم افزار ویژه ی تولیدی ها

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟ [7 :میانگین 2.9 :مجموع] در این فیلم آموزشی شما با نحوه تنظیمات و کار با نرم افزار در تولیدی ها به صورت تخصصی آشنا خواهید شد. لذا توصیه می شود مشتریانی که نرم افزار تولیدی را دارند حتما این فیلم را مشاهده نمایند.