0
0
0
0

خیر، به دلیل رعایت فرض دوره مالی هیچ گونه تغییری نباید در سال مالی که بسته شده است انجام شود بنابراین اگر در سال مالی قبل اطلاعات جدید وارید نمایید , باید به صورت دستی اطلاعات را وارد سال مالی جدید کنید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید