0
0
0
0

بله – از قسمت امکانات پیامک رسان شما میتوانید این کار را انجام دهید .
به عنوان مثال اگر بخواهید برای گروهی از اشخاص پیام تبریک و برای گروه دیگری از اشخاص اعلام مانده حساب و برای گروهی دیگر پیام تبلیغاتی بفرستید دیگر نیازی به ارسال جداگانه این پیامک ها نیست و شما میتوانید این کار را بطور همزمان انجام دهید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید