0
0
0
0

برای حذف سند دریافت و پرداخت در زیر فاکتور فروش و فاکتور خرید باید وارد فاکتور مورد نظر شد و با استفاده از کلید حذف سند دریافت و یا سند پرداخت عملیات مورد نظر را پاک کرد .

سپس فاکتور فروش و یا خرید را ذخیره نمایید .

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت ابتدا یا ثبت نام کنید