نمایش دادن همه 8 نتیجه

ویدئو آموزش تاسیس شرکت

تومان50,000

موارد آموزشی در نرم افزار مالی محک: بررسی کدینگ نرم افزار مالی محک ،ایجاد حساب بانک،تعریف نام شرکا در نرم افزارمالی محک،صدور سند حسابداری در قسمت سند حسابداری،استفاده از شرح سند حسابداری استاندارد،بررسی سند حسابداری از نظر حذف و اصلاح و نمایش آن در نرم افزار مالی محک

ویدئو آموزش تنخواه گردان و پرداخت حقوق کارکنان

تومان75,000

موراد آموزش داده شده در ویدیو:

بررسی و تعایرف تنخواه گردان و قرار گرفتن آن در ترازنامه و ماهیت آن ،صدور چک برای هر یک از پرسنل بابت هزینه حقوق خود،بررسی سند حسابداری صدور چک برای پرسنل ، پاس شده چک حقوق کارکنان در نرم افزار مالی محک و بررسی سند حسابداری آن ،ایجاد حساب تنخواه گردان در نرم افزار مالی محک و صدور چک تنخواه گردان در وجه آقای محسن نامجو و بررسی سند حسابداری آن در نرم افزار مالی محک،پاس و صدور سند حسابداری و بررسی آن در نرم افزار مالی محک

ویدئو آموزش خرید تجهیزات اداری

تومان75,000

موارد آموزشی در نرم افزار مالی محک:

تعریف و بررسی حسابهای اثاثه اداری و نحوه ایجاد آن در سیستم مالی محک، تعریف فروشگاه های یاد شده در نرم افزار مالی محک، صدور سند حسابداری خرید اثاثه اداری در قسمت صدور سند حسابداری در نرم افزار مالی محک، استفاده نمودن از شرح استاندارد برای صدور سند حسابداری، صدور چک برای هری یک از فروشگاه ها و بررسی سند حسابداری اتومات صدور چک در نرم افزار مالی محک

ویدئو آموزش خرید و فروش-درس نهم

تومان75,000

موارد آموزشی در نرم افزار مالی محک:

فاکتور خرید و ثبت حسابداری آن در سیستم مالی محک،صدور چک برای هر یک از کارخانه جات یاد شده به مقدار خریداری شده و بررسی ثبت حسابداری در سییستم مالی محک،ایجاد حساب مشتریان (آقایان مصطفی اکرمی و کمیل ساسانی) در نرم افزار مالی محک،صدور فاکتور فروش برای هر یک از مشتریان،بررسی سند حسابداری فاکتور فروش و نحوه ثبت حسابداری آن،دریافت مبالغ نقدی و چک های مشتریان در نرم افزار مالی محک و بررسی ثبت حسابداری آن در نرم افزار مالی محک،ثبت واگذاری چک های دریافتی از مشتریان به حساب بانک شرکت سرو سیمان در نرم افزار مالی محک و بررسی ثبت حسابداری آن در این نرم افزار

ویدئو آموزش خرید و فروش-ویدیو درس ششم

تومان75,000

نکته قابل توجه این هست که سیمان مشهد را بایستی به صورت نقدی محاسبه شود و سیمان سبزوار نیز به صورت چک که از مشتریان نیز به همین طریق چک و مبلغ نقدی دریافت میشود.

فاکتور خرید سیمان مشهد به این قرار هست که 100 تن در فی 1میلون و 300 هزار ریال ضرب می شود و در نرخ 9%مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 141 میلیون و 700 هزار ریال محاسبه میشود و همچنین فاکتور خرید سیمان سبزوار 70تن در فی 1میلیون و 150 هزار ریال ضرب میوشد و با احتساب برمالیات بر ارزش افزوده مبلغ 87میلون و 745 هزار ریال محاسبه میشود.

ضمنا مبلغ 163میلون و 500 هزار ریال از آقای عباسی جهت فروش 100 تن سیمان مشهد به فی 1میلون و 500 هزار ریال دریافت شد و همچنین چکی به ارزش 99میلیون و 190هزار ریال جهت فروش 70 تن سیمان سبزوار به فی 1میلیون و 300 هزار ریال به فروش رسید.

همچنین چکی به همین منظور از آقای عباسی به شماره 706020 به سررسید 1398/03/19 از بانک تجارت دریافت گردید.

موارد ثبت شده در نرم افزار مالی محک:

تعریف و بررسی های حساب های موجودی کالا،بهای تمام شده کالای فروش رفته،حسابهای پرداختنی تجاری،فروش کالا و قرار گرفتن هر یک از این حساب ها در ترازنامه و صورت های مالی،ایجاد کالا (سیمان مشهد و سیمان سبزوار)،ایجاد کارخانه جات سیمان مشهد و سیمان سبزوار،وارد نمودن رنخ های مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار مالی محک در قسمت تنظیمات،فاکتور خرید،بررسی سند حسابداری خرید کالا،صدور چک برای کارخانه جات سیمان مشهد و سیمان سبزوار،پاس شدن و وصول نمودن چک سیمان مشهد در نرم افزار مالی محک و بررسی سند حسابداری هر یک از این قسمت ها،ایجاد حساب مشتری ،فاکتور فروش و ببرسی سند حسابداری فروش کالا در نرم افزار مالی محک، صدور سند دریافت از مشتری در نرم افزار مالی محک و واگذاری این چک در نرم افزار مالی محک و بررسی سند حسابداری آن در این نرم افزار

ویدئو آموزش قرارداد خرید و فروش سیمان

تومان50,000

موراد آموزشی در نرم افزار مالی محک:

تعریف و بررسی حساب های انتظامی و طرف حساب های انظامی و نحوه ثبت حسابداری این رویداد مالی در نرم افزار مالی محک و همچنین آموزش انواع حساب های انتظامی در این ویدیو، ایجاد حساب های انتظامی ما نزد دیگران و همچنین دیگران نزد ما و طرف حساب های انتظامی در نرم افزار مالی محک،صدور سند حسابداری پرداخت و دریافت ضمانت نامه ها در نرم افزار مالی محک در قسمت صدور سندحسابداری،بررسی سند حسابداری پرداخت و دریافت ضمانت نامه

ویدئو آموزش لیست حقوق و دستمزد

تومان100,000

موارد آموزشی در نرم افزار مالی محک:

عریف و توضیحات در مورد حقوق روزانه و حق خواروبار و مسکن و اولاد و نحوه محاسبه حق اولاد و قرار گرفتن آن در کدینگ نرم افزار مالی محک،توضیحات در مورد بیمه ها و نرخ و درصد بیمه های سهم کافرما و کارگر،باز کردن فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد فروردین ماه شرکت سرو سیمان و نحوه محاسبه هر یک از سلول های ایجاد شده در فایل اکسل، ایجاد اطلاعات پایه شرکت نظیر نام شرکت و شخص واریز کننده حقوق در قسمت حقوق و دستمزد نرم افزار مالی محک،اجاد کارکنان و اطلاعاتی نظیر تحصیلات و نوع بیمه و تعداد فرزند ها نام هریک از آن ها و اطلاعات جزئی هر یک از پرسنل شرکت در نرم افزار مالی محک، ایجاد مزایای یاد شده در قسمت بالا و نح.ه محاسبه آن که به طریق مبلغی یا ثابت و … می باشد،ایجاد جدول مالیاتی سال 1398 طبق ماده84 و 85 ق.م.م و توضیح این ماده به صورت تخصصی،نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و ساعات ورورد و خروج پرسنل و نحوه مشخص نمودن بیمه سهم کارفرما و کارگر ئر نرم افزار مالی محک،ورود کارکرد پرسنل در نرم افزار مالی محک و در نهایت صدور فیش حقوقی هر یک از پرسنل در نرم افزار مالی محک و اصلاح کدینگ بیمه و مزایا بر اساس اطلاعات و استاندارد های حسابداری ایران، بررسی سند حسابداری صادر شده برای هریک از پرسنل شرکت سرو سیمان و درنهایت گرفتن نسخه پشتیبان از دیسک های تامین اجتماعی و دارایی در نرم افزار مالی محک در محل مربوطه

ویدئو آموزش پرداخت اجاره، محاسبه حقوق اردیبهشت ماه

تومان50,000

موارد آموزشی در این فصل :

ایجاد کارکنان جدید و اطلاعات تکمیلی هر یک از پرسنل استخدام شده،ایجاد حکم کارگزینی هر یک از پرسنل استخدام شده در نرم افزار مالی محک، کارکرد هر یک از پرسنل،صدور فیش حقوقی و بررسی سند اتومات حسابداری حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی محک و تیهیه دیسک بیمه تامین اجتماعی برای اردیبهشت ماه