دریافت کد ثبت نرم افزار

کد ثبت نرم افزار

برای دریافت این کد شما ابتدا می بایست کدی که توسط سیستم تولید شده است را وارد نماید. این کد از ۴ بخش تشکیل شده است که شما می بایست آن را از سمت چپ به راست ثبت نمائید. اطلاعات درون این کد اعداد و حروف می باشد که بزرگ و کوچک بودن آنها مهم نمی باشد. پس از ثبت، سیستم به شما یک کد عددی ۳ بخشی باز می گرداند که این کد در مراحل ثبت نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

مراحل کد ثبت نرم افزار

۱- ابتدا کد تولید شده ۴ بخشی را یاداشت نمایید.

۲- به بخش دریافت کد ثبت نرم افزار مراجعه نمایید.

۳- کد اولیه را در این بخش وارد نمایید

۴- سیستم یک کد سه بخشی عددی به شما باز می گرداند.

۵- این کد را در مراحل نصب نرم افزار وارد نمایید.