جستجو
Close this search box.

دریافت کد ثبت نرم افزار

کد ثبت نرم افزار

برای دریافت این کد شما ابتدا می بایست کدی که توسط سیستم تولید شده است را وارد نماید. این کد از ۴ بخش تشکیل شده است که شما می بایست آن را از سمت چپ به راست ثبت نمائید. اطلاعات درون این کد اعداد و حروف می باشد که بزرگ و کوچک بودن آنها مهم نمی باشد. پس از ثبت، سیستم به شما یک کد عددی ۳ بخشی باز می گرداند که این کد در مراحل ثبت نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

مراحل کد ثبت نرم افزار

۱- ابتدا کد تولید شده ۴ بخشی را یاداشت نمایید.

۲- به بخش دریافت کد ثبت نرم افزار مراجعه نمایید.

۳- کد اولیه را در این بخش وارد نمایید

۴- سیستم یک کد سه بخشی عددی به شما باز می گرداند.

۵- این کد را در مراحل نصب نرم افزار وارد نمایید.