جستجو
Close this search box.

ابزارهای پشتیبانی محک

ابزارهای پشتیبانی نرم افزار حسابداری محک

ابزارهای پشتیبانی محک

ابزارهای مورد نیاز جهت ارتباط کارشناسان پشتیبانی محک با نرم افزار حسابداری شما
 • ​​
  AndriodVersion

 • Database Engine
  نسخه ۲۰۰۷
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

 • نرم افزار پایگاه داده
 • ​​
  AndriodVersion

 • Tools
  نسخه ۸.۴۵۵
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

 • ابزار پشتیبانی
 • ​​
  UltraViewer

 • UltraViewer
  نسخه‌ی 6.2
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

 • نرم افزار پشتیبانی از راه دور
 • ​​
  AndriodVersion

 • AnyDesk
  نسخه ۴.۳
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

 • نرم افزار پشتیبانی از راه دور
caller id icon محک طعم جدیدی از حسابداری (نرم افزار حسابداری فروشگاهی،نرم افزار حسابداری شرکتی،نرم افزار حسابداری تولیدی)

درایورهای کالرآی دی

 • ​​
  CallerID

 • Tline
  نسخه ی ۱
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

 • ​​
  CallerID

 • POS
  نسخه‌ی ۹۵
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

 • ​​
  CallerID

 • Danjeh
  دانژه با سریال قبل از ۹۳
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

 • ​​
  CallerID

 • Danjeh
  دانژه با سریال بعد از ۹۳
 • __________
 • آخرین تاریخ بروزرسانی

  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

نرم افزار حسابداری پلاستیک فروشی