جستجو
Close this search box.

آموزش مضاعف

آموزش مضاعف

آموزش مضاعف

مشتریانی که بعد از گذراندن جلسات رفع اشکال رایگان هنوز نیاز به آموزش بیشتر دارند، می توانند از این خدمت استفاده نمایند. جهت انجام این موضوع مشتری می بایست با نماینده خود ارتباط برقرار کرده و زمان مشخصی را مقرر نماید، لازم به ذکر است انجام آموزش های مضاعف داری هزینه می باشد.

مراحل درخواست آموزش مضاعف

۱- قبل از درخواست آموزش مضاعف حتما درجلسات رفع اشکال شرکت کنید.

۳- راس ساعت مشخص درمکان مشخص شده حضوربه هم رسانید.

۳- انتخاب نوع تمدید