جستجو
Close this search box.

سفارش گیر و سامانه فروش محک

سفارش گیر همراه

سفارش گیر همراه

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۴۵ (UROVO i9100)
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۴۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

  حجم ۱۷.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۴۵ (UROVO i9000s)
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۴۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

  حجم ۱۷.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۴۵
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۴۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

  حجم ۱۷.۵ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۵۰ (UROVO i9100)
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۶۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

  حجم ۱۷.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۵۰ (UROVO i9000s)
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۶۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

  حجم ۱۷.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۳.۵۵۰
 • __________
 • سازگار با نسخه حسابداری ۹.۶۰۰ و بالاتر

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

  حجم ۱۷.۵ مگابایت

سامانه فروش نرم افزار حسابداری محک

سامانه فروش

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۱۵ (urovo-old)
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

  حجم ۱۱.۵ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۱۵ (urovo-new)
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

  حجم ۱۱.۵ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۱۵
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

  حجم ۱۱.۵ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۲۵ (urovo-old)
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

  حجم ۱۱.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۲۵ (urovo-new)
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

  حجم ۱۱.۶ مگابایت

 • ​​
  AndriodVersion
 • نسخه‌ی ۴.۱۲۵
 • __________
 • سازگار با سامانه فروش نسخه ۳.۴۳۰

  آخرین به‌روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

  حجم ۱۱.۵ مگابایت