جستجو
Close this search box.

نحوه پیدا کردن سریال قفل

نحوه پیدا کردن سریال قفل

با استفاده از نرم افزار محک:

شما می توانید برای یافتن سریال قفل خود وارد نرم افزار شوید و از منوی راهنما، گزینه عملیات قفل، سریال قفل خود را مشاهده نمایید.

با استفاده از سایت محک:

شما می توانید از تب خدمات پس از فروش، سایر خدمات شرکت و با کلیک بر روی مرکز خدمات مشتریان وارد صفحه خود شوید. در این صفحه با کلیک بر روی نمایش سریال های قفل، سریال قفل خود را مشاهده نمایید.

نحوه پیدا کردن سریال قفل