نقش زنان در جامعه

نقش زنان در جامعه

نیمی از جمعیت یک جامعه را زنان تشکیل می‌دهند. نقش زنان در جامعه و حضور آن‌ها اهمیت بسزایی دارد. زنان یک جامعه می‌توانند در کنار مردان به فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بپردازند. در جامعه امروزی حضور زنان در جامعه نشان‌دهنده درجه توسعه‌ یافتگی یک کشور است. اکنون نگاه جهان به‌سوی فعالیت زنان توسعه و…

مرگ درخت ،مرگ زندگی

مرگ درخت ،مرگ زندگی

چشمان خود را چند لحظه ببندید خود را در وسط یک جنگل با درختان تنومند تصور کنید .  ریه های خود را از هوای سرشار از اکسیژن پر و خالی کنید و نفس عمیقی بکشید، صدای پرندگان را میشنوید ؟ نسیم مطبوعی که به گونه هایتان میخورد؟ چشمانتان را باز می کنید، انبوه درختان با…

سفیر مهر قسمت اول

سفیر مهر قسمت اول

قطعا کلماتی مثل سفیر یا فعال اجتماعی بارها به گوشتان خورده است و یا شاید هم اکنون که این مقاله را می خوانید به یک فعالیت اجتماعی مشغول باشید .اما به راستی فعال اجتماعی چه کسی می تواند باشد؟ .مسئولیت اجتماعی هر فردی از کوچک ترین معضلات نزدیک به او آغاز خواهد شد . مسئولیت…

مرگ آب،فنای انسان ها

مرگ آب،فنای انسان ها

مرگ آب،فنای انسان ها بقای آب ، حیات انسان ها نویسنده: سیده مائده هاشمی همانطور که همه میدانیم و سال های سال است در کتاب های جغرافیا خوانده ایم، ایران کشور کم آبی ست و آب و هوای نیمه خشک دارد. در کنارش هم خوانده ایم که میانگین بارش سالانه در ایران بسیار بسیار کمتر…