چرا سی سالگی یک بیست سالگی دیگر نیست؟

چرا سی سالگی یک بیست سالگی دیگر نیست؟

زمان مطالعه این مقاله: 2 دقیقه به نظرتون سن سی سالگی ادامه ی بیست سالگی است ؟ برای یک انسان بیست و چند ساله همواره همه چیز در آینده رخ خواهد داد.حقیقت این است که ما در سن بیست و چند سالگی برای همه چیز وقت داریم.کار ، ازدواج ، تحصیل ، بچه دار شدن و حتی از دنیا رفتن !…