فیلم های آموزشی تد”چرا مردم موفق می شوند؟”

فیلم های آموزشی تد”چرا مردم موفق می شوند؟”

زمان مطالعه این مقاله: 2 دقیقه چرا مردم موفق می شوند؟ آیا باهوش بودن یا خوش شانس بودن دلیل موفقیت این افراد است؟ به نظر شما چرا بعضی از افراد بعد از رسیدن به اهداف خود پس از مدتی شکست می خورند یا در کار خود ورشکسته می شوند؟ بعضی از افراد موفق می شوند اما همواره در مسیر موفقیت قرار…