حسابداری شخصی چه تفاوتی با حسابداری شرکتی دارد؟

حسابداری شخصی چه تفاوتی با حسابداری شرکتی دارد؟

زمان مطالعه این مقاله: 10 دقیقه آیا تا کنون پیش آمده هنگام خرید برای شرکت یا کسب و کارتان برخی اقلام و مایحتاج شخصی خود را نیز تهیه کنید؟ وقتی برای بررسی کردن ‌‌می‌روید‌‌، چه کاری انجام ‌‌می‌دهید؟ آیا منابع تجاری و خریدهای شخصی خود را جدا ‌‌می‌کنید؟ یا همه آن را روی یک برگه یادداشت ‌‌می‌کنید؟ مهم نیست که چطور…