برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان و برنامه‌ریزی

به گزارش روابط عمومی شرکت محک، دوره آموزشی مدیریت زمان و برنامه‌ریزی برای کارکنان دفاتر تهران و مشهد به مدت 10 ساعت در 5 جلسه 2 ساعته در شهریور و مهر ماه 98 برگزار شد. کارکنان در این دوره شیوه‌های صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت زمان را تمرین کردند و یاد گرفتند تا چگونه بهره‌وری کاری…