جستجو
Close this search box.

حسابداری پیمانکاری | این نوع حسابداری شامل چه مواردی است و چگونه انجام می‌شود؟

نوشته شده توسط مهرداد توکلی
زمان مطالعه این مقاله: 17 دقیقه

حسابداری پیمانکاری نوعی حسابداری پروژه است که در آن، هزینه‌ها مختص به یک قرارداد هستند. این قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و پس از فرآیند مناقصه بسته می‌شود که اغلب بلند مدت است. کار پیمانکار از زمان اعلام مناقصه‌ شروع می‌شود و با تحویل پروژه خاتمه می‌یابد. در این مسیر قطعا مسائل مختلفی برای پیمانکار بوجود می‌آید که تنها با دانش حسابداری پیمانکاری می‌توان آن را درک، پیگیری و پیش‌بینی کرد. استفاده از یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری خوب مانند نرم افزار حسابداری محک می‌تواند به پیمانکار کمک شایانی کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، حسابداری پروژه پیمانی را با دقت تمام و سازماندهی شده انجام دهد.

فهرست مطالب

حسابداری شرکت های پیمانکاری

حسابداری شرکت های پیمانکاری

پیش از آنکه به حسابداری شرکت های پیمانکاری بپردازیم، بهتر است با فعالیت پیمانکاری و مشخصات آن آشنا شویم. در حال حاضر، عمده پروژه‌های در دست اقدام، فعالیت‌های پیمانکاری هستند و افراد زیادی در زمینه‌های مختلف مانند راه‌سازی، ساختمان‌سازی، تاسیسات، سدسازی و خدمات از قراردادهای پیمانی کسب درآمد دارند. پیمانکار مجموعه‌ای حقیقی یا حقوقی است که فعالیت و قراردادهای پیمانی را با افراد حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کند. پیمانکاران بنا بر معیارهایی مانند سابقه فعالیت، توانایی‌ و حتی تعداد نفرات فعال رتبه‌بندی شده و در مناقصات گوناگون شرکت می‌کنند. کار پیمانکار از زمان اعلام مناقصه‌ها شروغ شده و با تحویل پروژه اتمام می‌یابد. در این مسیر که ممکن است مدتی طولانی باشد، پیمانکار با مسائل مختلفی مواجه خواهد شد که درک، پیگیری و پیش‌بینی آن تنها با دانش حسابداری پیمانکاری ممکن است.

پیمانکار برای تهیه اسناد شرکت در مناقصه‌ها، شناسایی و بررسی درآمد، سود و هزینه پیمان‌های مختلف و یا اجرای طرح‌های عنوان شده در پیمان‌ها، به دانش حسابداری پیمانکاری نیاز دارد. حسابداران پیمانکاری بر مسائل مختلف این نوع فعالیت از جمله قوانین پیمان‌ها، قوانین مالیاتی، مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری، فعالیت‌های پیمانکاری ارزی و … آگاهی دارند. این افراد از چگونگی پیگیری و اجرای هزینه‌های قرارداد، تخصیص درآمدها و عملیات موضوع پیمان‌ها اطلاع دارند و می‌توان گفت نقش موثری در موفقیت پروژه خواهند داشت.

مفهوم طرح در عملیات پیمانکاری

عملیات‌های منظم و خدمات مشخصی که در طول مدت زمان معینی برای رسیدن به اهداف برنامه‌های میان مدت عمرانی یا بدست آوردن دارایی‌های ثابت عمومی انجام می‌شود، طرح نام دارد. طرح انواع مختلفی دارد که عبارت است از:

 • طرح عمرانی: منظور از طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که دستگاه اجرایی در مدت  زمان معین و با اعتبار معین، بنا بر مطالعات فنی، اقتصادی یا اجتماعی انجام می‌دهد. حسابداری پیمانکاری طرح‌های عمرانی اغلب کار پیچیده‌ای است و البته در چگونگی روند اجرا و نتیجه آن بسیار تاثیرگذار است.
 • طرح عمرانی انتفاعی: طرحی را عمرانی انتفاعی می‌گویند که در مدت زمان معقولی پس از بهره‌برداری، به تبعیت از سیاست دولت، افزون بر تأمین هزینه‌های جاری و حتی استهلاک، شامل سود قابل توجهی نیز باشد.
 • طرح عمرانی غیر انتفاعی: هدف از اجرای طرح عمرانی غیرانتفاعی، کسب درآمد نیست بلکه این طرح برای تسهیل وظایف دولت در راستای اجرای عملیات‌های زیر بنایی، برنامه‌های رفاهی اجتماعی و یا احداث ساختمان و تأسیسات اجرا می‌شود.
 • طرح مطالعاتی : در این طرح همانطور که از عنوانش پیدا است، به جهت بررسی و ارزیابی موارد خاصی اجرا می‌شود. اجرای این طرح و چگونگی آن، بنا بر قراردادی بین سازمان یا دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و تحقیقاتی متخصص صورت می‌گیرد.

مراحله اول اجرای طرح

مرحله اول مربوط به مطالعات مقدماتی طرح است. دستگاه‌های اجرایی پیش از اجرای طرح می‌بایست مطالعاتی بر ابعاد مختلف و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن بر روی منطقه داشته باشد. در این مطالعات، امکانات و محدودیت‌ها، محاسبات اقتصادی، زمان بندی پروژه، تجهیزات و به طور کلی بازده سرمایه گذاری بررسی خواهد شد.

مرحله دوم اجرای طرح

پس از مطالعات و بررسی‌های لازم، طرح از طریق شرکت در مناقصه به پیمانکاران ارجاع داده می‌شود. پیمانکاران مختلف برای دریافت پروژه در مناقصه شرکت می‌کنند و پیمانکار برگزیده وارد مرحله انعقاد قرارداد خواهد شد. برای مناقصه سه روش مناقصه عمومی، مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه وجود دارد.

مرحله سوم اجرای طرح

در این مرحله دستگاه اجرایی با پیمانکار برنده مناقصه، قرارداد منعقد می‌کند. در این مرحله از پیمانکار ضمانت حسن انجام کار دریافت می‌شود و کارفرما موظف است درصدی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت برای پیمانکار واریز کند.

مرحله چهارم اجرای طرح

پس از انعقاد قرارداد کارفرما و پیمانکار، طرح وارد فاز اجرایی می‌شود. پیمانکار در طی اجرای طرح، در فواصل مختلف صورت وضعیت‌های موقتی را آماده می‌کند و در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌دهد. این صورت وضعیت‌ها به امضای پیمانکار و هیئت نظارت خواهد رسید.

مرحله پنجم اجرای طراح

مرحله پنجم، مرحله پایانی و خاتمه کار است.  طبق قوانین و شرایط پیمانکاری، پس از آنکه پیمانکار  97% عملیات پیمانکاری را با توجه به مشخصات مفاد قرارداد انجام داد، بواسطه دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت پروژه را به کارفرما تسلیم می‌کند. پس از این، مراحل مختلف اتمام پروژه انجام شده و در نهایت پرونده پروژه بسته می‌شود.

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

صنعت پیمانکاری شامل حیطه‌های عملیاتی متعدد و متنوعی است که در همه آن‌ها حسابداری پیمانکاری از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه اهمیت ویژه دارد. بخش عمومی و خصوصی با انعقاد قرارداد، اجرای عملیات‌های مختلفی را از جمله راه سازی، اسکله و بندرسازی، سد سازی، نصب خطوط برای پست‌های فشارقوی و انتقال نیرو، هواپیماسازی، کشتی سازی، ساخت فیلم سینمایی و ساخت قطعاتپیچیده ابزار و تجهیزات به موسسات پیمانکاری واگذار می‌کنند. با توجه به نوع پروژه، جزئیات و الویت‌ها، انواع حسابداری پیمانکاری از جمله حسابداری پیمانکاری طرح‌های عمرانی، حسابداری پیمانکاری ساختمان، حسابداری پیمانکاری برق یا حسابداری بیمه پیمانکاری را خواهیم داشت. اما در هر نوع عملیات پیمانکاری، ارکان اصلی ثابتی داریم که شناخت مفهوم آن ضروری است. در ادامه سه رکن اصلی عملیات پیمانکاری را توضیح می‌دهیم.

کارفرما

کارفرما را می‌توان شخص حقیقی یا حقوقی تعریف کرد که اجرای یک پروژه مشخص را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر با عنوان پیمانکار واگذار می‌کند. البته کارفرما در جهت هماهنگی و نظارت بر چگونگی اجرای عملیات پیمانی، از خدمات و دانش مهندسان مشاور بهره می‌برند. این نکته قابل توجه است که جانشین یا نماینده قانونی کارفرما، در حکم کارفرما شناخته می‌شود. ممکن است دولت یا شرکت و نهادی دولتی مایل به سپردن پروژه به پیمانکار باشد. در این حالت، که اغلب پروژه‌های سازندگی به همین شکل هستند، عملیات پیمانکاری از نوع دولتی محسوب می‌شود و حسابداری آن را حسابداری پیمانکاری دولتی می‌نامند.

پیمانکار

همانطور که اشاره شد، پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که کارفرما اجرای کامل عملیات پیمانی را به او واگذار می‌کند. مسئولیت اجرای پروژه تا تکمیل نهایی آن به عهده پیمانکار است. پیمانکار برای پیش‌برد پروژه و تسهیل در اجرای آن، بخش یا بخش‌های خاصی از عملیات پیمانی مانند آهنگری، لوله کشی، نقاشی و … را طی یک قرارداد به اشخاص یا پیمانکاران جزء واگذار می‌کند. طرف اول این قرارداد پیمانکار اصلی و طرف دوم آن پیمانکار فرعی است.

 گاهی نیز در اجرای یک طرح خاص و یا اجرای طرح‌های بزرگ، چند شرکت پیمانکاری با تخصص‌های متنوع مورد نیاز با هم همکاری می‌کنند. در این موارد از همکاری، مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکت‌های پیمانکاری بوجود می‌آید. افزایش توان مالی، بهبود توان عملیاتی و توزیع ریسک ناشی از  اجرای عملیات پیمانی از مزایای چنین همکاری است. حسابداری امور پیمانکاری این طرح‌ها، پیچیده و بسیار دشوار خواهد بود و تنها انتخاب یک نرم افزار حسابداری خوب می‌تواند مسائل حسابداری چنین پروژه‌های عظیمی را به خوبی سر و سامان دهد.

قرارداد

قرارداد منشا تعهد برای کارفرما و پیمانکار است و انعقاد آن مهم‌ترین بخش یک عملیات پیمانکاری است. مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، تغییر مقادیر کار و کارهای جدید، مدت پیمان، تعهدات پیمانکار، تعهدات کارفرما، دوره تضمین کارها، نظارت در اجرای عملیات، تعدیل آحاد بها، پیش بینی آموزش نیروی انسانی، جبران خسارت و فسخ یا خاتمه پیمان از موارد مهمی است که در قرارداد تعیین می‌شود. قرارداد پیمانکاری انواع مختلفی دارد که با توافق طرفین منعقد می‌شود. در هریک از انواع قراردادها، ممکن است شرایط قرارداد بر اثر تغییر مقادیرکار، مدت پیمان و یا رضایت طرفین تغییرکند. همچنین ممکن است جهت ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار، طبق ماده خاصی برای اتمام عملیات پیمانی قبل از موعد مقرر پاداش درنظر گرفته شود.

 • قرارداد مقطوع: نوعی از قرارداد است که معمولا به دو صورت منعقد می‌شود. در حالت اول، پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معینی، کل عملیات پیمانی را انجام می‌دهد؛ اما در حالت دوم، پیمانکار در ازای انجام هر واحد کاری، مبلغ معینی را دریافت می‌کند. در قرارداد طرح‌های بزرگ و بلندمدت، بهای واحد کار براساس تغییرات شاخص قیمت‌ها پیش‌ بینی می‌شود و لذا حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری موضوعیت پیدا می‌کند.
 • قرارداد امانی: در این قرارداد، هزینه‌های تعیین شده به پیمانکار مسترد شده و به ازای خدمات صورت گرفته،  درصدی از مخارج یا  حق الزحمه را دریافت می‌کند. قرارداد پیمانکاری عملیات اجرایی یا ساخت تجهیزات از این نوع است.
 • قرارداد بر اساس مواد و دستمزد: در این قرارداد که مشابه قرارداد امانی است، پیمانکار توافق می‌کند عملیات پیمانی را در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین، قیمت مواد و مصالح و دیگر مخارج مندرج در قرارداد  انجام  دهد. نرخ ساعتی دستمزد براساس بازیافت دستمزد، سود مورد  انتظار و هزینه‌های غیرمستقیم تعیین می‌شود.

از حسابداری قراردادها چه میدانید؟

یکی از شاخه های های حسابداری قراردادها، حسابداری قرارداد پیمانکاری میباشد. حسابداری قراردادهای پیمانکاری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجرای یک قرارداد است. مهم‌ترین موضوع در حسابداری پیمانکاری محاسبه‌ ی دقیق مخارج صرف شده برای انجام پروژه و درآمد حاصل از آن میباشد .همین محاسبات است که می‌تواند تعیین کند که آیا پروژه ای برای شرکت پیمانکاری سودآور است یا خیر. در حسابداری پیمانکاری تمام مخارج صرف شده در طی قرارداد باید محاسبه گردد. این مخارج در سه دسته‌زیر قرار می‌گیرند:

هزینه‌های مستقیم :شامل دستمزد کارگران، خرید لوازم و مصالح برای کار و استهلاک ماشین‌آلات و ابزار

هزینه‌های غیرمستقیم :شامل هزینه‌ی طراحی ماشین‌آلات خاص برای انجام هر بخش از پروژه یا هزینه‌ی کارگاه و تعمیرگاه مرکزی.
هزینه‌های بی‌ارتباط : شامل هزینه‌ی استهلاک ماشین‌آلاتی که در طی پروژه به کار گرفته نشده‌اند و یا هزینه‌ی تحقیق و توسعه که معمولاً به‌عنوان بخشی از انباشت پروژه در محاسبات نهایی ثبت میشود.

حسابداری پیمانکاری چیست؟

حسابداری شرکت‌های پیمانکاری مقوله‎ای مهم در عملیات پیمانی است که به بررسی هزینه‌های انجام پروژه می‌پردازد. در تعریف حسابداری پیمانکاری آمده است که حسابداری پیمانکاری نوعی از حسابداری پروژه است که در آن، هزینه‌ها به یک قرارداد مشخص اختصاص دارد. به عبارتی، پیمانکار برای اجرای پروژه‌ای که برعهده می‌گیرد، به نوعی از حسابداری نیاز دارد که هزینه‌های پروژه را برآورد کند و آن، حسابداری پیمانکاری نام دارد.

حال می‌خواهیم بدانیم حسابداری پیمانکاری چگونه است و در ادامه اصول آن نیز بیان می‌شود. برای هر پروژه، در سیستم حسابداری پیمانکاری یک پرونده جدا تنظیم می‌شود و هزینه‌ها با تعریف کدینگ حسابداری پیمانکاری به عنوان هزینه‌های صورت گرفته به پروژه‌ها اختصاص می‌یابد. هزینه‌ها در درجه اول، مربوط به نیروی کار و مواد مصرفی است و هزینه مشاوره یا هزینه موارد پیش بینی نشده از هزینه‌های اضافی ‌می‌باشد. برخی هزینه‌ها نیز مانند هزینه‌های نظارت، بیمه، اجاره تجهیزات و پشتیبانی غیرمستقیم هستند. علاوه بر هزینه‌های فوق در حسابداری پیمانکاری ، مبلغی هم برای هزینه‌های اداری لحاظ می‌شود.

قرارداد عملیات پیمانی براساس یک مبلغ برآورد شده منعقد می‌شود و البته کارشناسان آگاه هستند که برآورد دقیق هزینه پروژه امکان پذیر نیست. علاوه بر این، سود پروژه نیز غیرقابل پیش بینی است و تمام درآمد و سود پروژه تنها در زمان اتمام آن به طور دقیق قابل محاسبه است. تخمین هزینه‌ها و سود پروژه معمولا براساس درصد تکمیل آن انجام می‌شود؛ به این صورت که پیمانکار ابتدا درصد تکمیل پروژه و میزان سود و زیان آن را محاسبه کرده و حاصل را برای تخمین درآمد و سود کل پروژه اعمال می‌کند. پیمانکاران با استفاده از این رویکرد، درآمد و سود پروژه را در فواصل منظم مشخص می‌کنند.

 حسابداری پیمانکاری ساختمان

بهبود روشهای حسابداری شرکت ساختمانی شما با درک انواع مختلف هزینه ها، شروع می شود. درمرحله بعدی نوبت طبقه بندی آن هزینه ها به طور موثر ، درک تفاوت های ظریف بین هزینه ها / سربار و هزینه کالاهای فروخته شده است.

بهترین راه برای اطمینان از حسابداری درست ، پیاده سازی یک راه حل نرم افزاری است که به پیمانکاران و حسابداران شرکت شما این امکان را می دهد تا به راحتی داده های مربوط به هزینه را از طریق یک بستر یکپارچه ، ارسال کنند. این عمل باعث صرفه جویی در وقت و کاغذ میشود و داده های مهم هرگز از بین نمی روند .

آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری اغلب پیچیده هستند و برای حسابداری آن، حسابداران و نرم افزار پیمانکاری مجرب و کاربردی نیاز است. حسابدار موفق در این زمینه باید صفر تا صد حسابداری پیمانکاری را دقیق و با جزئیات بداند و همه سرفصل‌های آن را از جمله ثبت‌های حسابداری پیمانکاری، مراحل حسابداری پیمانکاری، ثبت حسابداری حقوق و دستمزد پیمانکاری و حسابداری پیمانکاری بلند مدت به خوبی آموزش ببیند. همچنین بهتر است حسابدار با موضوعاتی مانند مفاهیم مهندسی آشنا باشد تا بتواند مراحل اجرای پروژه را ارزیابی و عملیات مالی مربوط به آن را در سیستم حسابداری پیمانکاری ثبت کند. علاوه بر این، حسابداران باید بیاموزد چگونه درآمد و هزینه‌های پروژه بلند مدت را محاسبه کند. در ادامه به چند مورد مهم دیگر اشاره خواهیم کرد.

تهیه صورت‌های مالی و گزارش دهی

تهیه صورت‌های مالی برای مدیران از دیگر کارهای حسابداری پیمانکاری است که حسابدار پروژه به عهده دارد. در عملیات پیمانکاری مانند مشاغل دیگر که کارکنانی وجود دارد و حقوق دریافت می‌کنند، حسابدار باید آموزش‌هایی نیز در مورد قانون کار، مسائل مربوط به قراردادهای کارفرما و کارکنان، منابع درآمد و … دیده باشند. علاوه بر صورت‌های مالی، گزارش دهی از بخش‌های مهم هر نوع حسابداری است. در حسابداری پیمانکاری نیز باید گزارش‌ها به صورت منظم و مرتب به مدیریت ارائه شود. شاید گاهی نیز لازم باشد که گزارش‌هایی به طور روزانه از حسابداری پیمانکاری گرفته شود که البته کار بسیار وقت گیری به نظر می‌رسد.

صدور صورتحساب برای مشتریان نیز در این حیطه است که باید به صورت دقیق انجام شود زیرا از موارد مهم حسابداری پیمانکاری از نظر مشتریان است. علاوه بر این، حسابداران شاغل در زمینه حسابداری پیمانکاری می‌بایست با قوانین مربوط به مالیات، بیمه پرسنل و بیمه‌های مربوط به پروژه آشنایی داشته باشند.

ثبت های حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری تا حد قابل توجهی نسبت به حسابداری در دیگر مشاغل پیچیده‌تر و به همین دلیل ثبت‌های حسابداری پیمانکاری نیز متفاوت‌تر است. در این نوع حسابداری لازم است حسابدار هزینه‌ها را طبقه بندی کرده و سپس آن‌ها را برآورد و ثبت کند. به این ترتیب، پیمانکار با استفاده از سیستم حسابداری پیمانکاری این امکان را دارد که سودآوری یک پروژه را تشخیص دهد و در مناقصه با دیدی باز مشارکت کند. 

توانایی کار با نرم افزار حسابداری پیمانکاری

پیشرفت در حوزه فناوری و تکنولوژی، نرم افزارهای مختلفی را روانه بازار کرده است تا در زمینه‌های مختلف به حسابداران کمک کند. نرم افزارها می‌توانند دقت کار را بالا ببرند و از اشتباهات انسانی جلوگیری کنند. با این حال، تسلط و مهارت حسابدار در استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری نیز از شرایط مهم کسب نتیجه قابل قبول است. به طور کلی حسابداری پیمانکاری تنها مجموعه‌ای از بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها نیست، بلکه سیستمی برای تطبیق درآمدها و هزینه‌های یک پروژه است که در هر پروژه با توجه به مفاد قرارداد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل توانایی حسابدار در استفاده از نرم افزار بسیار مهم است.

نکات مهم حسابداری پیمانکاری

علاوه بر موارد بسیار مهمی که بیان شد و حسابدار باید آن‌ها را به خوبی آموزش ببیند، موارد بسیاری دیگری نیز در حسابداری پیمانکاری وجود دارد که مجال پرداختن به آن‌ها نیست. تنها به چند نکته اشاره می‌کنیم. حسابدار در پایان پروژه می‌بایست سود خالص از انجام پروژه را تعیین کند و به همین جهت لازم است موارد زیر را در محاسبات خود در نظر بگیرد.

 1. اگر پیمانکار قبل از اخذ پروژه و مناقصه‌ی عمومی آن، هزینه‌ای را برای دریافت اطلاعات مناقصه، تحقیقات مقدماتی در مورد آن و برآورد هزینه صرف کرده است، حسابدار باید آن را در محاسبات حسابداری پیمانکاری در نظر بگیرد و از سود نهایی کسر کند.
 2. در حسابداری پیمانکاری باید تمام هزینه‌های صرف شده در طی قرارداد محاسبه شود. این هزینه‌ها در سه گروه کلی دسته ‌بندی می‌شود:
 • هزینه‌های مستقیم مانند خرید لوازم و مصالح، دستمزد کارگران و استهلاک ماشین‌آلات و ابزار که باید جزء به ‌جزء در محاسبات لحاظ شوند.
 • هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌ کارگاه، هزینه‌ طراحی ماشین‌آلات خاص برای اجرای پروژه یا تعمیرگاه مرکزی.
 • هزینه‌های بی‌ارتباط مانند استهلاک ماشین‌آلاتی استفاده نشده در طی پروژه یا هزینه‌ تحقیق و توسعه که به‌عنوان بخشی از انباشت پروژه باید در محاسبات نهایی لحاظ شود.

3. ضمانت‌نامه‌هایی که کارفرما در طول پروژه به پیمانکار داده نیز از مهم‌ترین اسناد حسابداری پیمانکاری است که باید در دفاتر حسابداری ثبت شود و برای محاسبات نهایی حسابداری پیمانکاری در نظر گرفته شود.

بستن سال مالی در نرم افزار محک
بستن سال مالی در نرم افزار محک

روش‌های حسابداری پیمانکاری

همانطور که بیان شد، حسابداری پیمانکاری در مقایسه با دیگر انواع حسابداری بسیار پیچیده است. برای حسابداری پیمانکاری دو روش‌های کلی وجود دارد که شرکت‌ها با توجه به شرایط پروژه مورد نظر خود، یکی از آن‌ها را بکار می‌گیرند. این دو روش کلی،  روش درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل شده هستند که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد حاصل و سود ناخالص پیمانکاری متناسب با پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار تعیین می‌شود. تعیین سود ناخالص پیمانکاری در این روش، براساس پیش‌بینی کل هزینه‌ها و پیش‌بینی صورت وضعیت‌های قابل تایید در طول اجرای طرح انجام می‌شود. انجام این کار در هر دوره مالی صورت می‌گیرد. منطق بکارگیری حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار این است که پیمانکار و کارفرما تعهداتی را طبق قرارداد پذیرفته‌اند. پیمانکار، مسئولیت اجرای کامل عملیات پیمانکاری را پذیرفته و کارفرما متعهد شده است که صورت وضعیت کارهای انجام شده را در آخر هر ماه و طبق نرخ‌های توافق شده به پیمانکار پرداخت کند.

 بنا بر روش درصد پیشرفت کار برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری لازم است هزینه‌ها در حساب پیمان در جریان ساخت و صورت وضعیت‌های تاییدشده در حساب کار گواهی شده ثبت ‌شود. در حساب پیمان در جریان ساخت، در هر دوره مالی سود ناخالص پیمان به مخارج اجرای طرح نیز اضافه می‌شود. بنابراین، مانده حساب در پایان دوره مالی به صورت بهای تمام شده به اضافه سودناخالص گزارش می‌شود. حساب کار گواهی شده، مانده بستانکار دارد. در تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت هر قرارداد و حساب کار گواهی شده آن جداگانه از هم کم شده و حاصل جزء دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه ارائه می‌شود.

مهم‎‌ترین مزیت روش درصد پیشرفت کار، شناسایی درآمد به تناسب پیشرفت عملیات است که با هزینه‌های صرف شده برای رسیدن به همان مرحله از پروژه تطبیق داده می‌شود و لذا در هر دوره تطابق هزینه و درآمد به صورت صحیح انجام می‌شود. در مقابل، اشتباه در تخمین هزینه نیز وجود دارد که به همین دلیل، تا هنگامی که از سودآوری کل عملیات پیمانکاری اطمینان حاصل نشود، لحاظ سود در صورت‌های مالی درست نیست.

حسابداری پیمانکاری به روش کار تکمیل شده

در حسابداری پیمانکاری به روش کار تکمیل شده، درآمد و سود ناخالص پیمان در هنگام تکمیل کل پیمان یا بخش عمده آن انجام می‌شود. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری به روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیت‌های تاییدشده به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت خواهد شد اما تعیین سود تا زمان تکمیل عملیات پیمان به تعویق می‌افتد.

مهم‌ترین مزیت روش کار تکمیل شده، تعیین سود پیمان در پایان کار یا در مراحل نهایی کار است و به این ترتیب ریسک تعیین سودهایی که شاید کسب نشود، کاهش می‌یابد. اما یک اشکال اساسی نیز در روش کارتکمیل شده وجود دارد؛ به این صورت که درآمد گزارش شده در هر ماه، کار صورت گرفته در طول دوره را روی پیمان‌های آن دوره منعکس نمی‌کند. می‌توان اینگونه گفت که اگر چند پیمان بزرگ در یک دوره مالی به صورت همزمان تکمیل شوند، در دوره‌های قبل پیمانی تکمیل نشده باشد یا در دوره‌های پیمانی بعد کامل نشود، میزان سود گزارش شده و سود تعلق گرفته به سهامداران نادرست خواهد بود. علاوه بر این، در صورتی که سود پیمان چندین ساله در یک سال در حساب لحاظ شود، ضریب مالیاتی بالاتری  برای شرکت پیمانکاری در نظر گرفته خواهد شد.

انتخاب روش

آنچه مهم است بکارگیری شیوه درست حسابداری پیمانکاری است که بر اساس استاندارد حسابداری پیمانکاری برای قراردادهای بلندمدت انتخاب می‌شود. در صورتی که بتوان از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم در جهت تکمیل پیمان برآورد منطقی داشت، بهتر است از روش درصد پیشرفت کار استفاده کرد. البته ذکر مسئولیت و اختیارات کارفرما و پیمانکار به طور دقیق در قرارداد، توانایی انجام تعهدات توسط هر دو طرف قرارداد پیمانکاری و اطمینان کامل از  وصول مبلغ پیمان از دیگر شرایط انتخاب این روش است.

اما اگر حتی یکی از شرایط فوق برای انتخاب روش درصد پیشرفت کار در اختیار نباشد، می‌توان روش کار تکمیل شده را انتخاب کرد. از شرایط انتخاب این روش، کوتاه مدت بودن قرارداد پیمانکاری و عدم وجود برآوردی قابل اتکا است ( یعنی مخاطرات ذاتی قرارداد پیمانکاری بیشتر از مخاطرات عادی تجاری باشد).

مراحل حسابداری پیمانکاری

برای انجام حسابداری پیمانکاری، مراحلی را باید انجام داد. از مطالعه مقدماتی طرح تا خاتمه پروژه باید کارهای متعددی در چند مرحله انجام داد که این مراحل را به طور مختصر در ادامه بیان می‌کنیم.

مرحله اول: مطاله و بررسی مقدماتی طرح و برآورد مخارج اولیه آن

مرحله دوم: خرید اسناد شرکت در مناقصه و ارجاع کار به پیمانکار

مرحله سوم: تسلیم ضمانت نامه

مرحله چهارم: انعقاد قرارداد با پیمانکار که شامل موارد زیر است:

 • تعریف کدینگ حسابداری پیمانکاری و حساب جداگانه برای هر قرارداد
 • انتقال هزینه و مخارج شرکت در مناقصه به حساب مختص به قرارداد
 • صادر کردن ضمانت نامه انجام تعهدات
 • باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه
 • ضمانت نامه پیش پرداخت
 • دریافت پیش پرداخت

مرحله پنجم: شروع عملیات پیمانکاری که شامل موارد زیر است:

 • ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه
 • مخارج اجرای طرح
 • مخارج کارگاه
 • گزارش وضعیت نقدینگی
 • مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی
 • مصالح و مواد مورد نیاز
 • دستمزد کارکنان و سرپرستان کارگاه

مرحله ششم: خاتمه کار که پس از آن نیز باید موارد زیر را اجرایی کرد:

 • تحویل موقت
 • ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
 • ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
 • هزینه‌های بعد از تحویل موقت
 • تهیه صورت وضعیت قطعی
 • استرداد نیمی از سپرده حسن انجام کار
 • تحویل قطعی
 • استرداد باقیمانده سپرده حسن انجام کار
 • انتقال سود و بستن حساب عملیات پیمانکاری تکمیل شده

استاندارد حسابداری پیمانکاری

هدف استاندارد حسابداری پیمانکاری بیان چگونگی حسابداری درآمد‌ها و هزینه‌های مربوط به پیمان‌های بلند مدت در صورت‌ حساب‌های مالی پیمانكار است‌. این استاندارد، معیارهایی را برای شناخت مفاهیم نظری گزارش مالی در راستای تعیین زمان شناسایی درآمد و مخارج پیمان بكار می‌گیرد‌. استاندارد حسابداری پیمانکاری رهنمودهایی را نیز برای اعمال معیار‌های مورد نظر ارایه می‌كند‌.

سیستم حسابداری پیمانكاری باید به گونه‌ای طراحی شود كه سود و زیان برای هر پیمان به صورت دقیق مشخص شود. بیشتر شرکت‌های پیمانکاری یك مركز سود به حساب می‌آید در صورتی که هر پیمان در شرکت‌های پیمانكاری به عنوان یك مركز جداگانه سود مفروض است. به همین دلیل برای انعقاد هر قرارداد پیمانكاری، حساب‌های جداگانه‌ای در دفتر كل باز می‌شود و به هر پیمان شماره خاصی اختصاص داده می‌شود تا مراجعه به اسناد و مدارك مانند برگه درخواست كالا، حواله انبار و لیست دستمزد كارگران به راحتی انجام شود. دوره‌ای كه در آن هزینه‌های مربوط به طرح تعیین شده، با امضای قرارداد شروع و با تكمیل آن خاتمه می‌یابد. در مورد حسابداری قرارداد‌های بلند مدت پیمانكاری، مخارج قبل از انعقاد قرارداد ‌و مخارج پیمان در طول اجرای آن قابل توجه است.

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری چیست؟

کدینگ حسابداری را می‌توان به سادگی، نوعی از دسته‌بندی حساب‌ها در حسابداری تعریف کرد. در کدینگ حسابداری برای حساب‌ها دسته‌بندی‌هایی مشخص می‌شود که سطوح و کدهای مختلفی دارند و سرشاخه و زیرشاخه‌ها را مشخص می‌کند. این دسته بندی‌، شاخه بندی و کدگذاری حساب‌ها را کدینگ حسابداری می‌نامند. کدینگ در لغت به معنی شماره گذاری است و ترکیب آن با حسابداری، به معنای شماره‌گذاری حساب‌ها در حسابداری پیمانکاری است. کدینگ حسابداری اغلب به شکل درختی، که از روش‌های رایج کدینگ است، صورت می‌گیرد.

کدینگ حسابداری پیمانکاری با استفاده از نرم افزار

نرم‌افزار حسابداری بهترین روش برای کدینگ حسابداری پیمانکاری است. کدینگ حسابداری را می توان با نرم‌افزارهایی مانند اکسل یا حتی بر روی کاغذ انجام داد؛ اما نرم‌افزارهای مالی امکانات و توانایی‌های زیادی در این زمینه دارند و امکان تغییرات گسترده در آن‌ها نیز وجود دارد و لذا بهترین گزینه برای کدینگ حسابداری به شمار می‌روند. علاوه بر این، بدیهی است که سرعت و دقت کدینگ با استفاده از نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری بیشتر خواهد بود.

اهداف کدینگ در حسابداری

کدینگ حسابداری یک مساله ویژه و قابل تامل است که می‌بایست از ابتدای کار حسابداری در هر کسب و کاری مورد استفاده قرار گیرد. اهداف مختلفی را می‌توان از کدینگ حسابداری دنبال کرد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. باعث استاندارد سازی عملیات‌های مالی و یکپارچه شدن آن‌ها مطابق با یک فرمت به خصوص می‌شود.
 2. دقت و سرعت را در ثبت رویدادهای مالی افزایش می‌دهد و نیز با افزایش سرعت و دقت در پردازش داده‌ها، خطاهای فردی و انسانی حسابداری را به حداقل می‌رساند.
 3. تهیه گزارشات مالی را با وجود جزئیات دقیق و فراوان از جمله صورت معاملات فصلی، تسهیل می‌کند و سرعت و دقت انجام این کار را بیشتر می‌کند.
 4. تحلیل و بررسی‌های مالی به جهت انجام سرمایه‌گذاری یا محاسبه میزان دارایی‌ها بسیار راحت و بهتر انجام می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری را در تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی بهبود می‌دهد.

ساختار استاندارد کدینگ در حسابداری

حال که با تعریف کدینگ حسابداری پیمانکار، مزایا و اهداف آن اشنا شدیم، لازم است ساختار آن را نیز معرفی کنیم. انواع مختلفی از کدینگ در حسابداری وجود دارد که از بین آن‌ها می‌توان به کدینگ حفظی (طبق حروف اول حساب‌ها(، کدینگ متوالی، کدینگ سلسله مراتبی، کدینگ توده‌ای و کدینگ وجهی اشاره کرد.  در حسابداری، ساختار استاندارد کدینگ به شکل زیر و شامل لایه‌های مختلف است:

 1. گروه حساب: صورت حساب‌های مالی در این لایه از ساختار استاندارد کدینگ حسابداری قرار می‌گیرد. همه درآمدها و هزینه‌ها، بدهی‌های جاری و غیر جاری، سرمایه گذاران، ذی‌نفعان و حقوق مرتبط با آن ها را می‌توان در این لایه قرار داد.
 2. حساب کل: صورت حساب‌های مالی اغلب در این لایه تعریف می‌شود. نیازها و عملیات‌های پیمانکاری شرکت، از اجزای اصلی این لایه هستند و گروه حساب‌ها را به ارقام کوچک‌تر تقسیم می‌کنند.
 3. حساب معین: در این لایه، حساب‌های کل به حساب‌های جزئی و کوچک‌تر تقسیم می‌شوند.
 4. حساب تفصیلی: حساب‌های تفصیلی همان حساب‌های خرد شده معین هستند که در اصطلاح به آن‌ها حساب تفصیلی گفته می‌شود. حساب‌های تفصیلی شرایط را در طبقه بندی و شناسایی حساب‌ها را آسان‌تر می‌کند.

ثبت‌های حسابداری پیمانکاری با مثال

همان طور که تاکنون به آن پرداختیم، حسابداری پیمانکاری از شرایط و ویژگی‌هایی برخوردار است که حسابداران باید به طور کامل با آن‌ها آشنا شوند و تکنیک‌های آن را بیاموزند. ثبت حسابداری پیمانکاری مساله‌ای مهم است که تا حد زیادی در دیگر فرآیندهای حسابداری اثرگذار خواهد بود. در این بخش، حسابداری پیمانکاری با مثال  حسابداری   آورده شده است تا شما درک بهتری از آن داشته باشید.  

فرض کنید کارفرما مسئولیت اجرای یک طرح را به پیمانکار اصلی واگذار می‌کند. شرکت پیمانکار اصلی نیز پروژه را به طور کامل یا تنها بخشی از آن را به پیمانکار فرعی واگذار می‌کند .همچنین فرض کنید پیمانکار فرعی یک سری فعالیت‌هایی را در حین اجرای پروژه انجام می‌دهد که در اصل وظیفه کارفرما بوده و در قرارداد ذکر نشده است. به عنوان مثال پیمانکار باید قسمتی از محیط را به فضای سبز تبدیل کند اما متوجه می‌شود که سنگ بزرگی در آنجا قرار دارد که باید بیرون بیاید. پیمانکار فرعی سنگ را بیرون آورده و این موضوع را به پیمانکار اصلی اطلاع می‌دهد. حال می‌خواهیم ببینیم ثبت‌ اسناد حسابداری در نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری مربوط به دفاتر پیمانکار فرعی، پیمانکار اصلی و کارفرما چگونه است.

ثبت‌های دفتر پیمانکار فرعی

اگر پیمانکار فرعی بخواهد بهای تمام شده  بیرون آوردن سنگ (یعنی دقیقا مبلغی که بابت بیرون آوردن سنگ هزینه کرده است) را از پیمانکار اصلی بگیرد، باید پیمانکار اصلی را مستقیما بدهکار کند. بنابراین یک سند حسابداری به این صورت در نرم افزار حسابداری پیمانکاری ثبت می‌کند:

(معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی به میزان هزینه‌ای که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده، بدهکار است.

صندوق/ بانک/ حساب‌های پرداختنی/ به میزان هزینه‌ای که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده بستانکار است یا باید بپردازد.

اما گر پیمانکار فرعی بخواهد علاوه بر هزینه پرداخت شده بابت بیرون آوردن سنگ، هزینه‌ای اضافه دیگری مثلا به عنوان حق نظارت از پیمانکار اصلی بگیرد، باید هزینه‌های پروژه را در سیستم بدهکار کند و سپس صورت وضعیتی برای پیمانکار اصلی صادر کند. بنابراین دو سند حسابداری در نرم افزار حسابداری  ثبت خواهد کرد:

ثبت اول :هزینه‌های پروژه/ (تفضیلی) پروژه  به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ بدهکار است.
صندوق / بانک/ حساب‌های پرداختنی/ به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ بستانکار است یا باید بپردازد.

ثبت دوم: برای صدور صورت وضعیت، شبیه فاکتور است. (حساب معین) حساب‌های دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی  به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ به اضافه حق نظارت به میزان صورت وضعیت صادر شده بدهکار است.


با پرداخت صورت وضعیت توسط پیمانکار اصلی، باید یک سند دیگر به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت شود. بانک/ صندوق به میزان پولی که دریافت می کند بدهکار است. (حساب معین) حساب‌های دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی به میزان پولی که دریافت کرده بستانکار است.

ثبت‌های دفتر پیمانکار اصلی

اگر پیمانکار اصلی بخواهد دقیقا هزینه‌ای را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده از کارفرما دریافت کند، باید مستقیما کارفرما را بدهکار کند و سند زیر را در سیستم ثبت می‌کند:

(حساب معین) حساب‌های دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما به میزان هزینه پرداخت شده بابت بیرون آوردن سنگ بدهکار است.  

صندوق/ بانک/ حساب‌های پرداختنی/ به میزان هزینه پرداخت شده بابت بیرون آوردن سنگ بستانکار است.

اما گر پیمانکار اصلی بخواهد علاوه بر هزینه پرداخت شده بابت بیرون آوردن سنگ، هزینه‌ای اضافه دیگری مثلا به عنوان حق نظارت از کارفرما بگیرد، باید هزینه‌های پروژه را در سیستم بدهکار کند و سپس صورت وضعیتی برای کارفرما صادر کند. بنابراین دو سند حسابداری در نرم افزار حسابداری  ثبت خواهد کرد:

ثبت اول :هزینه‌های پروژه/ (تفضیلی) پروژه  به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ بدهکار است.
صندوق/ بانک/ حساب‌های پرداختنی/ به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ بستانکار است یا باید بپردازد.

ثبت دوم: برای صدور صورت وضعیت، شبیه فاکتور است. (حساب معین) حساب‌های دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی  به میزان هزینه بیرون آوردن سنگ به اضافه حق نظارت به میزان صورت وضعیت صادر شده بدهکار است.

با پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما، باید یک سند دیگر به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت شود.

بانک/ صندوق به میزان پولی که دریافت می‌کند بدهکار است. (حساب معین) حساب‌های دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی به میزان پولی که دریافت کرده بستانکار است. 

ثبت‌های دفتر کارفرما

ثبت اسناد در سیستم حسابداری کارفرما آسان است. در سیستم کارفرما، هزینه‌های پروژه بدهکار و بانک بستانکار است.

 نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری و مزایای آن

مدیریت نادرست اطلاعات مالی و اسناد حقوقی مربوط به شرکت‌های پیمانکاری، عواملی است که پیشرفت و موفقیت این شرکت‌ها را به مخاطره می‌اندازد. علاوه بر این می‌تواند بار مالی سنگینی را به پیمانکاران تحمیل کند و حتی ممکن است خطاهای فردی، شرکت‌های پیمانکاری را در آستانه خطرات مالی و ورشکستگی قرار دهد. از طرف دیگر، حسابداران پیمانکاری مسئولیت سنگینی به عهده دارند و تلاش می‌کنند در روند بررسی و تصویب قراردادها و مدیریت مالی شرکت نقش فعالی داشته باشند.

 در نهایت و با توجه به شرایط گفته شده، یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری می‌تواند تاثیر مثبتی در روند اجرای پروژه داشته باشد. نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان از نرم‌افزارهای پرکاربرد در این زمینه است. نرم‌افزارهای حسابداری بروز اشتباهات فردی را تا حد ممکن کاهش می‎دهند و مدیریت مالی بهینه را در شرکت‌های پیمانکاری امکان‌پذیر می‌کنند. استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیمانکاری مزایای دیگری نیز دارد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

صرفه‌جویی در زمان

یک نرم‌افزار حرفه‌ای حسابداری پیمانکاری به حسابداران کمک می‌کند تا در کمترین زمان ممکن، فاکتور مورد نظر را ایجاد، ارسال، پیگیری یا پرداخت کنند؛ انجام این کار در روش دستی، زمان زیادی را از حسابدار تلف می‌کند. بنابراین انجام وظایف حسابداری با کمک نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری موجب صرفه‌جویی در زمان و افزایش سرعت عمل حسابدار خواهد شد. حسابداران با استفاده از چنین نرم‌افزارهایی می‌توانند برخی از اعمال حسابداری را از جمله مدیریت اسناد، مدیریت تجهیزات، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت امور مالی قرارداد‌، گزارش‌نویسی، پیگیری درخواست‌های مشتریان به صورت اتوماتیک انجام دهند.

سازماندهی هزینه‌های اجرای پروژه

فرمول‌های محاسباتی بسیاری در نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری وجود داردکه با اعمال آن‌ها، سازماندهی هزینه‌های اجرای پروژه به راحتی امکان‌پذیر است. تنها لازم است حسابداران داده‌های مربوط به هزینه‌های مختلف را در بخش‌های مربوطه نرم‌افزارها وارد کنند تا این هزینه‌ها در فرآیندهایی خودکار، تحلیل، محاسبه و ذخیره شوند. در نتیجه امکان تعیین نسبت‌های هزینه به درآمد و سود و زیان شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر خواهد بود.

بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی منابع مالی از مهم‌ترین نیازهای محاسباتی در پروژه‌های پیمانکاری هستند. تنها آن دسته از شرکت‌های پیمانکاری می‌توانند در زمینه‌های مختلف پیمانکاری به موفقیت برسند که در ابتدای پروژه یا حتی در زمان مناقصه بتواند هزینه‌ها و سپس سود ناخالص نهایی را پیش‌بینی کنند. این فرآیندها به کمک نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری به صورت دقیق و با روش‌های استاندارد قابل انجام و نتایج محاسباتی آن‌‌ قابل اطمینان است.

ثبت اسناد حقوقی

از مزایای دیگر استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری، ثبت اسناد حقوقی و همچنین بایگانی جزئیات این اسناد است. با استفاده از نرم افزار پیمانکاری، این امکان وجود دارد که همه اسناد معاملات، قراردادهای دست اول و دوم و دیگر اسناد حقوقی شرکت را منظم و دقیق در سیستم حسابداری ثبت و بایگانی کنید؛ با این روش این اسناد در هر لحظه که نیاز باشد در دسترس خواهند بود.

یادآوری پرداخت‌ها

همانطور که اشاره شد، مدیریت پروژه‌های پیمانکاری به برنامه‌ریزی دقیق مالی بویژه در زمینه پرداخت‌ها نیاز دارد. در نرم‌افزارهای حرفه‌ای حسابداری پیمانکاری مزیت یادآوری پرداخت‌ وجود دارد که از وقوع هر‌گونه خطا در مورد زمان پرداخت دستمزد پرسنل، سررسید چک‌ها و صورت‌حساب‌ها جلوگیری می‌کند. این نرم‌افزارها رویدادهای مالی و زمان پرداخت‌های ثبت شده در تقویم مالی را به حسابداران هشدار می‌دهد.

ویژگی‌های بهترین نرم‎ افزار حسابداری پیمانکاری

نرم افزارهای حسابداری متنوعی از شرکت‌های مختلف در بازار موجود است. هدف تمامی این نرم‌افزارها، تسهیل فرآیندهای حسابداری پیمانکاری و تسریع روند آن‌ها است که به کمک حسابداران بیاید؛ با این حال  هریک از این نرم‌ افزارها از مزایا و معایب مخصوص به خود برخوردار هستند. بسیاری از نرم‌افزارهای حسابداری پیمانکاری، یکپارچه‌سازی داده‌ها و فرآیندهای مدیریتی را فراهم می‌کنند و برخی دیگر متمرکز بر محاسبات اختصاصی پیمانکاری هستند. بنا بر تجربه و نیازهای حسابدار، ویژگی‌های را برای یک نرم افزار حسابداری خوب پیمانکاری بیان کرده‌ایم که بهتر است در هنگام خرید مد نظر داشته باشید.

 • رابط کاربری ساده و کاربردی
 • قابلیت تعریف چندین پروژه‌ به صورت مجزا و و ثبت داده‌های آن‌ها
 • قابلیت تعریف فازهای متعدد برای  هر پروژه با توجه به زمان و پیشرفت کار
 • قابلیت تعریف مراکز متعدد هزینه
 • قابلیت مدیریت ضمانت‌نامه‌ها
 • قابلیت ثبت ضمانت‌نامه‌ها به تفکیک پروژه
 • قابلیت تعریف حساب‌های جدید کل، معین و تفضیلی
 • قابلیت تعریف افراد دخیل در پروژه مانند کارفرمایان، پیمانکاران، ناظران، شرکای تجاری،  کارمندان، کارگران، فروشندگان مصالح و خریداران
 • قابلیت ثبت قرارداد افراد در خدمت پروژه
 • کنترل و نظارت بر تسویه‌ حساب‌ها و مطالبات تسویه نشده‌
 • قابلیت تعریف تن‌خواه‌ گردان و ثبت هزینه‌های صرف شده در مورد آن
 • قابلیت تنظیم تاریخ شمسی و جلالی
 • اعلام هشدار پیش از زمان  اتمام قراردادها
 • اعلام هشدار پیش از سررسید چک‌ها
 • ثبت کارکرد برای کارگران و پیمانکاران
 • ثبت الحاقیه، صورت جلسه و دستور کار برای قرارداد
 • ثبت هزینه‌های مختلف به تفکیک پروژه مانند حقوق و دستمزد و خرید مصالح
 • قابلیت تعریف حساب‌های بانکی مختلف و دسته‌چک‌ها
 • ثبت وجه نقد دریافتی و پرداختی
 • ثبت موارد قابل انتقال بین انبارها
 • قابلیت تعریف ابزار و مصالح مختلف
 • قابلیت احتساب سود و زیان پروژه‌
 • قابلیت صدور اسناد حسابداری
 • ایجاد صورت وضعیت در فواصل زمانی گوناگون برای پروژه‌های متعدد
 • ایجاد لیست برای بستانکاران و بدهکاران هر پروژه
 • قابلیت گزارش گیری از فازهای مختلف پروژه
 • قابلیت گزارش گیری از گردش حساب‌ پروژه
 • قابلیت اطلاع‌رسانی مانده‌ حساب مشتریان در فواصل زمانی معین
 • قابلیت مشاهده نمودار هزینه‌ها
 • قابلیت مقایسه نموداری سود، زیان و هزینه‌های پروژه
 • گزارش دفتر کل
 • گزارش ترازنامه
 • ثبت سند خودکار هنگام صدور فاکتور
 • ثبت و ویرایش فاکتورهای خرید و فروش
 • قابلیت انجام عملیات پایان سال مالی
 • قابلیت بستن و انتقال حساب پروژه‌
 • گزارش گیری از عملکرد پرسنل
 • پشتیبان‌ی و بازیابی اطلاعات پروژه
 • ارائه خدمات پشتیبانی و به‌روزرسانی

نرم‌افزار حسابداری شرکتی محک

گروه نرم‌افزاری محک تولید کننده انواع نرم افزارهای حسابداری است که در سطوح مختلف به بازار ارائه کرده است. نرم‌افزار حسابداری شرکتی محک را می‌توان نرم‌افزاری جامع دانست که ثبت و طبقه‌بندی اسناد حقوقی و مالی، تهیه گزارش مالی، مالیاتی و مدیریتی و انجام فرآیندهای حسابداری به صورت خودکار را برای تمامی شرکت‌ها بویژه شرکت‌های پیمانکاری ممکن می‌سازد. نرم‌افزار حسابداری شرکتی محک در سری تجاری برای شرکت‌های بزرگ و سری عمومی برای شرکت‌های متوسطو کوچک طراحی و تولید شده است و هریک از این سری نرم‌افزارها در چند سطح و قیمت هستند.

سخن پایانی

فعالیت‌های پیمانکاری بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی را تشکیل داده است. کارفرما و پیمانکار که طرفین قرارداد پیمانکاری هستند، بنا بر قرارداد منعقد شده به ترتیب وظیفه تامین مالی و انجام پروژه را به عهده دارند. در میان موضوعات مرتبط به این قرارداد، حسابداری پیمانکاری از پیچیده‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخت. حسابداری پیمانکاری به دو روش کلی درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده صورت می‌گیرد که انتخاب هرکدام شرایط خود را دارد.

نرم افزارهای حسابداری پیمانکاری به کمک حسابداران آمده و به فرآیندهای حسابداری آن‌ها دقت و سرعت بخشیده است. در این مطلب ویژگی‌های زیادی برای یک نرم افزار خوب حسابداری پیمانکاری بیان شده است که پیمانکاران باید با توجه به نیازهای خود نرم افزار مورد نظر را انتخاب کنند. یکی از بهترین نرم افزارهای موجود در این زمینه، نرم افزار حسابداری شرکتی محک است که در چندین سطح، نیاز شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های حسابداری را برطرف می‌کند.  

برای دریافت جدید ترین مقالات، ایمیل خود را وارد کنید:

با نشر این محتوا، جامعه وبلاگ محک را گسترش دهید

مهرداد توکلی
مهرداد توکلی
مالیات نقل و انتقال خودرو؛ از صفر تا 100

مالیات نقل و انتقال خودرو از صفر تا 100: نحوه استعلام و پرداخت

زمان مطالعه این مقاله: 5 دقیقه مالیات نقل و انتقال خودرو، نقش مهمی در تامین منابع مالی برای دولت‌ها و تنظیم بازار خودرو ایفا می‌کند. نرخ مالیات بر نقل و انتقال خودرو در کشورهای مختلف متفاوت است و معمولاً بر اساس ارزش خودرو، سال ساخت و… تعیین می‌گردد.

اطلاعات بیشتر
سرمایه لازم برای راه اندازی سوپرمارکت

سرمایه لازم برای راه اندازی سوپرمارکت

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه سرمایه لازم برای راه اندازی سوپرمارکت به سادگی فراهم نمی‌شود؛ سوپرمارکت از جمله کسب‌وکارهایی است که با توجه به نیاز دائمی جامعه به کالاهای مصرفی روزانه، از پتانسیل بالایی برای موفقیت برخوردار است.

اطلاعات بیشتر
مالیات ثبت برند چیست؟

مالیات ثبت برند چیست؟ نکات مهم ثبت برند

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه ثبت برند یک گام مهم و حیاتی برای هر کسب و کاری است که می‌خواهد از حقوق مالکیت معنوی خود محافظت کند و برند خود را در برابر رقبا و افراد سودجو حفظ نماید. بااین‌حال، این فرایند با هزینه‌های متعددی از جمله مالیات ثبت برند همراه است.

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

جستجو

مشاهده رایگان دمو نرم افزار حسابداری